Bitcoin är ett av de vanligaste orden i sökmotorerna idag och det är faktum som speglar hur kryptovalutan vuxit ur de begränsade sammanhang där den tidigare hört hemma. Denna tillväxt ha dock kostat i form av energi. Vissa bedömare hävdar att energiåtgången vid framställningen av bitcoins idag motsvarar 5 % av Tysklands hela energibehov och åtgången fortsätter att skena i hög hastighet. I det här inlägget ska vi titta på ett par problem med valutan Bitcoin som behöver lösas. Den stora energiåtgången kan sägas vara ett av de bakomliggande problemen. Läs vidare om du är intresserad av vilka lösningar som diskuteras och om superdatorer kapas av smarta lycksökare i jakt på den stora datorkapacitet som krävs för att skapa nya bitcoins.
Bitcoin kan påverka miljön negativt.

Konsten att framställa Bitcoins

Bitcoin framställs genom vad som brukar kallas för digital gruvdrift i en vanlig liknelse. Man talar om “mining” alltså om att bryta bitcoin som om det vore en värdefull bergart eller metall. Nya bitcoins bryts dock i själva verket när datorer löser matematiska problem. Detta är ett sätt för dem som administrerar valutan att styra i vilken takt nya bitcoins tillförs den befintliga mängden. Kretskort fungerar som förbränningsmetoder så till vida att värme alstras när de används. Kylning krävs för att kretskorten ska kunna belastas maximalt. Det är inte minst kylningen som innebär att energiförbrukningen drar iväg i de stora datorhallar där mängder med datorer används för att bryta bitcoins.

En uppgift som florerar är att brytning av bitcoins kräver så stora mängder energi att det motsvarar den totala förbrukningen i ett mindre land som Irland eller Danmark. Det är kapaciteten i de datorer som används för att lösa matematiska problem som avgör vem som kommer att belönas för att ha skapat nya enheter av valutan. Det är ofrånkomligt att kapacitet hänger samman med elförbrukning men många talar om att det finns en bugg i nuvarande system som innebär att allt nollställs efter det att en ny bitcoin upptäckts. De som skapade en ny bitcoin får valuta för det men all datorkapacitet som slukat el men utan att det gett resultat är ett rent slöseri.

Ryss arresterad för mining av Bitcoin i kärnkraftverk

Idag är det stora aktörer som enbart sysslar med Bitcoin-mining som står för en stor del av all verksamhet i branschen. Det har dock förekommit att förslagna och datorkunniga typer stulit kraft från superdatorer för att försöka bryta några bitcoins innan det hela upptäckts. Ett extremt och ganska oroväckande exempel är när en grupp ryska specialister och forskare inom kärnkraft försökte använda datorer i anslutning till sin arbetsplats för att skapa nya bitcoins. De arbetade vid “All-Russian Research Institute of Experimental Physics” som bland annat utvecklar kärnvapen.

Forskarna togs på bar gärning i samband med att de försökte koppla upp en av Rysslands största superdatorer på en säkerhetsklassad anläggning mot internet. Säkerhetsavdelningen upptäckte detta eftersom datorn i fråga förväntades vara offline på grund av de säkerhetsrisker det innebär att ha datorer så viktiga funktioner online. Ett problem med olovlig brytning av bitcoins är alltså att det görs genom att enskilda superdatorer eller stora nätverk infekteras av program som gör att processorkraft kan användas i ett helt annat syfte än vad datorerna är ämnade för. “Crypto currency mining malware” är ett ny term som alla vi som är intresserade av datasäkerhet behöver lära oss mer om i framtiden.

Elräkningarna skenar i enorm hastighet

Redan idag är alltså kostnaderna i form av el för att framställa bitcoins ett miljöproblem. Det som framförallt gör att detta skapar stora rubriker är att ökningen av elförbrukning i samband med Bitcoin mining skenat under det senaste halvåret. Det hävdas att bara ökningen uppgår till 450 gigawattimmar om dagen. Det är elektricitet som hade kunnat skapa stora värden vid annan typ av användning i till exempel tredje världen. Nästan all förbrukning av el innebär dessutom miljöproblem i form av koldioxidutsläpp, energiutvinning från riskabla kärnkraftsanläggningar eller stora dammbyggen. Beroende på hur elen utvinns. Ökningen beror på att tekniken bakom bitcoins, som såg fiffig ut från början, alltså innebär att det krävs mer och mer strömkrävande processorkraft för att utvinna nya bitcoins.

Om elåtgången fortsätter att öka i samma takt som den gör idag kommer det inte att dröja särskilt många år innan Bitcoin mining faktiskt står för en betydande del av all energiåtgång i världen. Så långt kommer det inte gå eftersom det skulle innebära att kostnaderna för att bryta bitcoins skenade iväg till helt orimliga nivåer. Detta är ändå ett problem som måste lösas och hela den här diskussionen anses påverka valutans värde. Under nästa rubrik ska vi gå igenom vilka lösningar på problemet som diskuteras idag. Läget är inte hopplöst!

Finns det någon lösning på problemet?

En ide skulle kunna vara att låta den värme som Bitcoin mining alstrar användas till något vettigt. Den som har starka lampor påslagna kommer att få en större elräkning men om huset värms med olja kommer räkningarna för oljeanvändningen också att minska eftersom lamporna inte bara alstrar ljus utan alltså även värme. Detta är dock svårt att realisera i praktiken eftersom värmen inte kan lagras och sedan flyttas på ett effektivt sätt. Energisnålare processorer och bättre kylning skulle dock kunna minska problemet med den skenande elförbrukningen. Det finns också de som menar att vi snart kommer att kunna producera så stora mängder ren energi via bland annat solpaneler att vi inte behöver bekymra oss.

Det finns bedömare som hävdar att pratet om miljöproblem är kraftigt överdrivna och bygger på grova fel i beräkningarna av hur mycket ström som förbrukas under Bitcoin mining. Enligt vissa beräkningar skulle de datorhallar där Bitcoin “bryts” dra lika mycket ström som hela Danmark och det faller nästan på sin egen orimlighet. El är dyrt om det krävdes sådana mängder skulle det knappt vara lönsamt att bryta nya bitcoins. Man kan även säga att det finns miljöproblem som är kopplade till dagens monetära system. Bitcoins miljöpåverkan måste sättas i relation till den energi och de råvaror som krävs för att till exempel producera alla mynt som är i omlopp.
Ethereum Bitcoin Miljö
En annan strategi är att helt enkelt ändra distributionssystem och tillföra nya bitcoins till systemet på ett sätt som inte kräver superdatorer eller väldigt många datorer. Problemet med det är att lösningen skulle väcka starka reaktioner bland alla dem som ni investerat enorma belopp i anläggningar som alstrar nya bitcoins. På lite längre sikt är det dock den rimligaste lösningen.De kryptovalutor som utvecklats efter Bitcoin har dragit lärdom av det problem som vi redogjort för i detta inlägg. Många också bygger på att nya enheter av valutan tillförs kontinuerligt men det behöver alltså inte göras på detta energikrävande sätt.

En säker valuta?

Frågan om bitcoins eventuella framtid som ett starkt alternativ till traditionella valutor har aktualiserats i och med problemet med elförbrukning. I skrivande stund har valutan tappat 20 % av sitt värde på kort tid, dock från en väldigt hög nivå som gjort många rika. Bitcoin anses vara förhållandevis säkert men valutan har av tradition använts av många som sysslar med brottslighet online. Att transaktionerna är svåra att spåra innebär, som vi varit inne på i tidigare blogginlägg, att utpressare kan tilltvinga sig betalning utan riskera upptäckt. Precis som när man hanterar vanliga konton eller fysiska pengar har man som användare av bitcoins ett ansvar för att göra det på ett säkert sätt och kräver en del kunskap.

De platser online där man förvarar sina bitcoins kan, åtminstone i teorin, utsättas för attacker och hackas och som varit inne på tidigare i detta inlägg kan programvara som har att göra med framställning av bitcoins planteras i smyg på datorer som behöver sin kraft till annat. Bitcoins anses även vara en ganska osäker form av investering och här spelar frågan om energiåtgång vid brytning en ganska stor roll. Utvecklingen av valutakursen hänger ihop med vilka attityder som investerar har till fenomenet. Ser man brytningen av bitcoins som ett allvarligt miljöproblem kommer det att leda till att många drar sig för att indirekt bidra till detta genom att köpa bitcoins.

Bitcoin växer och det gör även elförbrukningen

Kryptovalutan Bitcoin är ett fenomen som vuxit sig större än många trodde. När valutan förändras snabbt i värde blir det stora rubriker världen över. Något som uppmärksammats på senare tid är den enorma mängd energi som går åt när valutan framställs. Detta är ett miljöproblem som förväntas bli stort i framtiden om bitcoins inte kan skapas på ett annat sätt än idag. En annan effekt av att det krävs stor datorkapacitet för att göra nya bitcoins är att förslagna brottslingar kopplar datorer som egentligen har ett annat syfte mot de plattformar från vilka man “bryter” nya bitcoins. Ryska forskare försökte använda en av världens mest kraftfulla superdatorer på en kärnkraftsanläggning till detta.

Behöver du hjälp?

Använd formuläret och skicka ett mail till oss så kontaktar vi dig inom kort.

Not readable? Change text.