Vi värnar om din säkerhet och integritet.

Vårt säkerhetsarbete

Vårt säkerhetsarbete

ProtectMe befinner sig i navet av den snabbväxande digitala säkerhetsarenan. Vi identifierar kontinuerligt nya former av säkerhetsöverträdelser och arbetat aktivt för att vidareutveckla vår ID-Bevakningstjänst.

Hörnstenen i ProtectMe:s säkerhetstjänst är våra bakomliggande systemlösningar. Vi är stolta över vår omfattande databas med realtidskontakt och med betrodda uppgiftsleverantörer. Vårt finkalibrerade kvalitetssäkringssystem säkerställer att våra kunder larmas tidigt vid misstänkt överträdelse eller oegentligheter.

Datalagring och fysisk säkerhet

För att förebygga obehörig åtkomst skyddas insamlad information noga. ProtectMe:s serverhallar, lokaliserade i Sverige, har erhållit certifikaten: ISO 27001:2005 | ISO 9001:2008 | ISO 14001 | OHSAS 18001.

Våra servrar omges av strikta säkerhetsbarriärer: dygnet runt-övervakning av personal på plats, CCTV-videoövervakning samt elektroniska säkerhetslarm.

I händelse av brand upptäcks rökutveckling tidigt genom VESDA-system. Systemet är kopplat till gasbaserade brandsläckare som släcker eventuella bränder omedelbart utan att skada känslig utrustning. Systemet är robust med stabil och pålitlig energiförsörjning med hög kapacitet.

Vårt löfte

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. ProtectMe garanterar att de personuppgifter du uppger, samt den datatrafik som genereras, ej kommer att användas i annat syfte. ProtectMe värnar om individuellt ägarskap och kontroll av egen data.

Behöver du hjälp?

Använd formuläret och skicka ett mail till oss så kontaktar vi dig inom kort.

Not readable? Change text.